Vilka faktorer är viktiga vid framgångsrikt nätverkande?

Hur bygger man värdefulla relationer - på kort och lång sikt och hur gör man själv för att få ut optimal nytta (och kanske nöje) i sina nätverk?

Utifrån ovanstående frågeställningar pratade några EGN-medlemmar i mindre grupper och sammanstrålade för gemensam reflektion och sammanfattning. Följande insikter kom fram:

 • Ett tydligt syfte är viktigt - vad vill vi uppnå med nätverket?
 • En bra facilitator, fungerande administration och klara spelregler krävs.
 • Ställ tydliga frågor till var och en i nätverket:
  Vilka förväntningar har DU?
  Vad bidrar DU med?
 • Tydliggör att ALLA har ansvar att bidra till att skapa en wow-känsla, en energikick.
 • Var öppen och generös – säg vad du tänker och bjussa på såväl framgångar som misslyckanden!
 • Prioritera träffarna! Se mötena som en investering, inte en tidstjuv eller kostnad, och ha inte bråttom! Ditt nätverk ger dig kompetensutveckling, utrymme för reflektion och egentid. Värdera nyttan, som även gynnar arbetsgivaren på sikt.
 • Närvaro & Härvaro - på träffarna sitter man inte och pysslar mad annat som mail, telefon etcetera. Visa respekt för dina nätverksvänner, lyssna och dela med dig!
 • Konfidentialitet är viktigt - om det är den typen av nätverk. Att skapa gott nätverkande handlar i grunden om trygghet, tillit och förtroende.
 • Plocka bort energitjuvar!
 • En kombination av det formella och det informella kan vara bra. Ett exempel på informellt nätverk är frivilliga ”Fredagsfrukostar” - många kommer för att det finns flera olika värden i det.

Nätverkande handlar om respekt och omsorg om varandra - i ett riktigt BRA nätverk så känner man att man har VÄNNER - som man kan få hjälp av på riktigt!

 

Här kan du ta del av fler nätverkstips!