Största möjliga värde!

Att summera ett år är inte det allra enklaste. Intrycken är många, vilka är viktigast? Ett är säkert – individen står i centrum. Drömmar och utveckling föds genom människor. Dina insatser - som vardagshjälte, eller högst på prispallen, är lika betydelsefulla. Tillsammans skapar vi segrarna!

Påminner mig om alla möten med chefer och ledare under året. Alla samtal på djupet om utmaningar och framgångsfaktorer. Nätverksdeltagare som med stort engagemang och i samarbete sökt lösningar och visat på tänkbara vägar. Vi gläds åt alla som år efter år fortsätter i sin EGN-nätverksgrupp och fördjupar dialog och vänskap och vi är mycket glada att i år ha fått välkomna nära 1000 nya medlemmar!

Under året har vi bjudit in alla nya medlemmar till en introduktionskurs med syftet att förbereda dem på vad det innebär att nätverka professionellt, i den kontext som den görs i EGN:s regi. En majoritet har deltagit och responsen på kursen har varit mycket positiv. 

Ett viktigt steg för att utveckla våra mötesledare togs genom etableringen av Chairs Academy under 2015. Samtliga mötesledare inom EGN genomgår nu ett program i sex olika steg som leder till en certifiering inom områdena grupputveckling, coachande ledning och facilitering. Programmet har sin utgångspunkt i EGN:s affärsmodell - med de fyra hörnpelarna; matchningsprocessen, professionellt mötesledarskap, grupputveckling samt digitala stödjande verktyg. Programmets mål och syfte är att skapa bästa möjliga förutsättningar för värdeskapande för våra medlemmar.

Tillsammans med våra mötesledare har vår medlemsservice under året tagit ytterligare steg för att hålla kontakt med dig som medlem. Frågor som står i centrum för samtalen är exempelvis: Hur uppfattar du gruppen och ditt eget bidrag? Vi genomför också en årlig NPS-undersökning på gruppnivå som utvärderas noggrant och siktar in förbättringsåtgärder.

En av de viktigaste dimensionerna i nätverksmötena är att lära av varandra – och att hitta inspiration och förebilder. Under året har vi lyft just förebildsperspektivet till en nationell nivå där EGN har varit engagerade som partners i både Årets VD och Årets Ledare, två prestigefyllda utmärkelser. Förutom vårt deltagande i det viktiga juryarbetet och högtidliga utdelningar av priserna, har vi under året hållit engagerade frukostseminarier där vi fått fördjupad insikt i vinnarnas framgångsrecept.

Under året har vi också satsat på att erbjuda våra medlemmar inspirerande seminarier i Stockholm, Göteborg och Malmö. Intresset har varit stort med fullbokade events och utvärderingarna har givit mycket positiv respons. 

EGN Sverige fick överraskande en mycket hederssvärd utmärkelse som ett av ”Årets Superföretag 2016”. Bland Sveriges drygt fyrahundra tusen aktiebolag har 580 stycken, det vill säga några promillen, identifierats av Veckans Affärer som de allra mest framgångsrika under de senaste fyra åren. Kriterierna som har mätts är tillväxt, lönsamhet och avkastning på eget kapital. Vi gläds mycket åt utmärkelsen, men kommer aldrig att ha fokus på detta. Vi drivs enbart av ett djupare syfte – att skapa bästa möjliga värde för dig som medlem. Ett fokus som vi aldrig någonsin kommer att kompromissa på. 

Hållbarhet är ett tema som blir allt vanligare i våra grupper. EGN:s mötesledare delar gärna erfarenheter med varandra för att ännu bättre kunna stödja diskussioner i grupperna. Hållbarhet är viktigt och vi ska göra allt för att samtalen kring frågan ska bli så energifyllda och relevanta som möjligt. 

När vi själva inom EGN funderat på hur vi utöver vårt mötesledarskap i grupperna skall kunna stödja hållbar tillväxt, har vi bestämt oss för att dela ut fem kostnadsfria medlemskap till organisationer som är godkända av svensk Insamlingskontroll (90-konto). I dagarna skriver vi till organisationernas generalsekreterare och erbjuder dem att ansöka om plats för någon av sina chefer eller ledare.   

Avslutningsvis - julen är hjärtats högtid. Bland så mycket praktiskt som upptar vår tid för att göra julen mysig och trivsam finns en grundläggande ton som höjer sig över allt – viljan att vara generös. Det är som att hjärtat öppnar sig extra mycket och vi gläds över att få sprida värme och uppskattning. Låt den tonen få stor plats också i din jul. Jag tror på den vise personen som sa att ”den generöses värld blir bara större och större”.