Marcus Karlsson

Titel: 
Public Affairs Manager Nordics
Företag: 
MICHELIN NORDIC AB

"- Att arbeta med Public Affairs p å ett företag är ofta ensamt. Andra avdelningar har flera personer man kan bolla med till exempel en försäljningsavdelning. I nätverket träffar jag medlemmar som har samma problem och utmaningar. Jag ställde mig frågan ”hur ska jag vidareutbilda mig inom Public Affairs?”. På en kurs är det envägskommunikation och i ett nätverk blir det tvåvägskommunikation. EGN ger större interaktivitet än en kurs. Vilket passar mig bra. Det är lätt att vara hemmablind även om vi har egna nätverk internt och jag tycker det är intressant att få insikt i andras verksamheter och deras utmaningar. Jag är relativt ny i min tjänst och känner det som att jag har fått mentorer genom de seniora medlemmarna i gruppen. Jag i min tur kan dela med mig av andra insikter".