Privacy Policy - EGN

Executives Global Network, Sverige AB är förpliktigad att skydda din integritet och denna sekretesspolicy anger vilken typ av information vi samlar in och vad vi gör med den. 

Executives Global Network varken säljer, hyr ut eller lånar ut adresslistor för nyhetsbrev, registrerade uppgifter eller användningstrender till något bolag eller någon annan organisation utanför vårt företag. Executives Global Network delar informationen till web producent eller reklambyrå som arbetar på vårt uppdrag för att kunna erbjuda service via hemsidan. Vi kan ge dina uppgifter vidare till andra leverantörer, t ex en distributör av direktreklam om detta är nödvändigt med anledning av begäran att anskaffa produkt, service eller speciell information via denna hemsida. 

Uppgifter kan aldrig bli 100 procent garanterade på internet och med anledning av detta kan Executives Global Network inte påtaga sig ansvar för sekretessbrott när Internet används. 

Executives Global Network är registrerad under ”Data Protection Act 1998” och tillämpar denna efter bästa kunskap och tilltro. 

Om du har lämnat personuppgifter till Executives Global Network på elektronisk väg och vill stryka den, skriv till e-mail jan.liljero@egn.se. Denna begäran tar inte bort information i andra databaser inom Executives Global Network, Sverige AB som inte var berörda när informationen lämnades. 

Vänligen notera att denna Privacy Policy endast gäller Executives Global Network´s web-sida. Vår web-sida innehåller länkar till andra adresser som inte kontrolleras av oss. Dessa länkar tillhandahålls för att ge ökad service och du märker genast när du lämnat vår sida. Executives Global Network tar inget ansvar för hur dessa andra web-sidor tillämpar ”Privacy Policy”. 

Alla ändringar av denna sekretesspolicy kommer att publiceras på vår hemsida.