Personliga mötet unikt – inte utbytbart

Min övertygelse är att mötet mellan människor har en stor värdeskapande kraft. Att möta andra och dela erfarenheter, diskutera utmaningar och eget ledarskap är viktigt. Den digitaliserade världen kan aldrig ersätta eller överträffa kraften i det personliga mötet.  

Samtalade för en tid sedan med en initierad person om hjärnans fantastiska och outgrundliga kosmos. Vi talade om hjärnans huvuduppgift att överleva och hur social stress påverkar beteenden. Vi diskuterade den digitaliserade världen, psykisk ohälsa och att ständigt vara uppkopplad. Vi pratade om ledarskap och chefer som ständigt kör i marginalen och om vägval som hjälper oss bort från känslan av otillräcklighet. Och vi påminde oss om hjärnans grundläggande behov av tillhörighet, respekt och mening – och om mänsklig kontakt som kroppsspråk och handslag. 

Mötet mellan människor är viktigt. Att förmedla passion, engagemang, intresse – eller kanske oro, funderingar eller tveksamhet - utan ögonkontakt, är svårt. Speciellt sett i ljuset av att mer än hälften av det vi vill ha sagt förmedlas genom kroppsspråket. 

Med erfarenhet av möten, i den kontext som jag levt i de senast åtta åren, där chefer möts för att dela erfarenheter och kreativ dialog, i en förtrolig miljö, kan jag inte nog understryka värdeskapandet som sker i mötet mellan människor. 

Att se en grupp utvecklas i generöst erfarenhetsutbyte, i tillit, i relation och empati för varandra, i samarbete för att hitta lösningar – och för att stödja varandra att komma till nästa nivå i ledarskapet – gör mig överväldigad. Det värdet kan aldrig någonsin ersättas av en digital miljö. 

Möt digitaliseringen med öppenhet och nyfikenhet men var uppmärksam så att du inte neutraliserar kraften i det personliga mötet. Jag påtalar ofta att vi som ledare måste drivas av övertygelser. Det är där riktning och uthållighet bottnar. Vilken betydelse ger du mötet mellan människor?  

Det fysiska mötet i olika samtalsrum är spännande. Kanske börjar vi i rummet av artighet. Vi lyssnar in och samtalar utan djup. Successivt flyttas samtalet vi in ett rum av tydligare utbyte av tankar, erfarenhet och kunskap. Vi bekräftar varandra och påminns om att det finns olika perspektiv. Nu ökar engagemanget. Vi blir alltmer öppna och generösa. Förstår kraften i lärandet. Vi flyttar till rummet av kreativitet och nytänkande. Vi upptäcker tillsammans och det märks när samtalet hittar nya kreativa spår. Nu går vi in för landning. Vi flyttar oss in i rummet för reflektion. Det är här det ofta händer. Vi summerar och reflekterar över vad som sagts. Vi har inte bråttom. Vi lyssnar in den inre rösten och formulerar de kloka slutsatserna.  

Att mötas är en spännande upptäcktsfärd med dörrar till inspirerande samtal i en aldrig sinande källa. Se till så din personliga källa inte torkar. Den är bättre värd!