”Om man älskar sitt jobb så känns det inte att man arbetar mycket”

Sara Dawidson har gjort en snabb och rak karriär. Vid 28 års ålder går hon nu in i den nya rollen som byggchef för Apotek Hjärtat. Trots att det är dagen före julafton är Sara pigg och glad. Hon berättar att tjänsten är helt ny och att hon ser fram emot den spännande utmaningen att både forma rollen och teamet samt att få teamet att arbeta mot gemensamma mål. 

- Du vet att om man älskar sitt jobb så känns det inte att man arbetar mycket. Och även om man jobbar relativt många timmar så är det bara kul!

Sara har arbetat som byggprojektledare på Apotek Hjärtat i 5 år och varit med nästan sedan start, där hon ansvarat för nyetableringar, flyttar och stängningar av apotek. Hon läste till byggingenjör, inriktning konstruktion, i Linköping och kände relativt snabbt att hon inte vill arbeta med att konstruera, utan att leda. Därmed kändes projektledning givet. Under studietiden arbetade hon extra i kassan på Apotek Hjärtat och efter studierna fortsatte hon inom bolaget och började på försäljningsavdelningen där hon ansvarade för den interna processen i nyetableringar. 

- Att få vara med och ta fram nya processer i ett nytt bolag ger både chanser och möjligheter. Jag har verkligen ”rest med” bolaget och trivs otroligt bra. Efter ett år började jag arbeta med etableringarna och tog över själva bygget med alla kontakter.

Sara berättar att hon tycker att det är skönt att Hjärtat är en platt organisation, att vd sitter i öppet landskap med resten av personalen. Apotek Hjärtat har köpts upp av ICA och ska nu integreras i verksamheten. Sedan uppköpet är man tre byggprojektledare och Saras nya roll som byggchef innebär att hon blir chef över byggprojektledarna. Chefsdelen är ny för henne. Sara tycker att den känns naturlig, hon berättar att hon bollat mycket med byggfirmor i sin tidigare roll. 

- Vi är rätt tajta och de brukar skämta om att jag är bossig och att chefskapet inte blir några problem, säger hon och ler. 

ICA verkar vara en bra arbetsgivare som kan erbjuda Sara både stöd och kunskap i hennes nya roll. 

- Rent konkret kommer min roll innebära att jag ansvarar för byggfrågor hos våra 390 apotek i Sverige. Vi har flest apotek i landet, men de är i mångt och mycket självgående, så i praktiken handlar det om att gå in och stötta vid behov.

Saras kollegor kommer från ICA och har bara byggt ICA-enheter. 

- Att se helheten i vad vi ska leverera, vi har nu fler än de 80 apoteken på ICA, och att det inte är regioncheferna, utan vi, som driver projektet blir en utmaning. Vi har goda förutsättningar att bli ett riktigt bra team och jag är taggad, berättar hon.

Sara tycker att nätverkande är viktigt och hon förklarar att hon har fått ut jättemycket av sitt medlemskap i EGN.

- Jag fick höra från kollegerna i gruppen att jag var en av de som utvecklats mest under året. Tiden är en utmaning, men konkreta tips, som att exempelvis inte vara lika operativ och låta bli att ”peta i” projekten, har gjort att jag sparar in tid.

Sara berättar att det råder stor öppenhet i gruppen och att hon uppskattar att kunna ventilera.

- Vi har en bra facilitator och det känns som att alla kan öppna sig och att ingen tycker att det känns jobbigt.

När Sara nu blir byggchef byter hon grupp till ”Unga chefer” där hon utöver det ordinarie medlemskapet även får en plats i EGN:s exklusiva mentorskapsprogram, unikt för gruppen ”Unga chefer”. 

- För mig är det viktigt med erfarenhetsutbyte och att lära mig av andras erfarenheter och motgångar, så det känns bra att byta grupp när jag nu byter roll.