Nytt nätverk för hållbarhetschefer i Skåne

Hållbarhetschefer söker ett forum för att diskutera, bolla och dela erfarenheter med varandra. Detta är bakgrunden till att EGN Sverige nu startar ett nytt nätverk för hållbarhetschefer i Malmö- och Skåneregionen.

Exempel på teman som gruppen kan komma att diskutera på träffarna:

  • Vad är hållbarhet i vår organisation och varför har vi valt att jobba som vi gör?
  • Min roll - uppdrag, mandat, ansvar och organisation
  • Hållbarhetskommunikation - internt och externt
  • Förändringsledning som en del av att utveckla hållbara lösningar
  • FNs hållbarhetsmål
  • Samarbete med leverantörer och kunder
  • KPI, mätetal
  • Goda exempel i vår verksamhet

EGN Sverige har sedan tidigare två nätverk för hållbarhetschefer, ett i Stockholm och ett i Göteborg. Nätverksgrupperna är fulltecknade och på grund av den stora efterfrågan togs beslutet att starta ytterligare en grupp, den här gången i södra Sverige. 

“För mig är EGN jättevärdefullt!”

Louise Bävertoft Nyberg, Regionutvecklingschef på Skanska Sverige AB och medlem i Hållbarhet Stockholm 1, trivs i ett forum med högt till tak och kompetenta deltagare:

"När jag blev uppringd av EGN tyckte jag att det lät som ett intressant forum. Jag arbetade då i ett finskt bolag och kände mig ensam här i Sverige inom hållbarhetsfrågorna så jag bestämde mig för att gå med. Jag får input i hur andra gör, vilka frågor och utmaningar som just nu diskuteras inom olika branscher och företag, får själv dela med mig av mina erfarenheter och vi kommer tillsammans fram till bra slutsatser - goda idéer delas helt enkelt! Jag lär mig hårda fakta, och får också mjuka värden som tips och tricks. För mig är EGN jättevärdefullt!"

Ambitionen är att skapa en god mix av hållbarhetsperspektiv i gruppen

Den nya gruppen består till stor del av seniora hållbarhetschefer och -direktörer som har övergripande ansvar för bolagets hållbarhetsfrågor. Flertalet har en bakgrund inom miljö och kvalitet. Då forskning visar att de företag som satsar på sitt hållbarhetsarbete också är de mest lönsamma, har många företag beslutat att hållbarhet är ett prioriterat område. Ambitionen är att skapa en god mix av hållbarhetsperspektiv i gruppen, exempelvis ekologisk, ekonomisk, eller social hållbarhet, så att gruppen inte får för spetsig vinkel åt ett av dessa håll - utan behåller ett brett strategiskt perspektiv. Hållbarhetsarbetet är cirkulärt, ett ständigt pågående förbättringsarbete som aldrig tar slut. 

Åsa Lindell är mötesledare på EGN och kommer att leda gruppen. Åsa har tidigare varit kommunikationschef för en handfull välkända bolag som exempelvis Lindex, Stena Line och Schenker. Idag arbetar hon som konsult i sitt eget bolag och leder i EGN:s regi sedan tidigare bland annat hållbarhetsgrupperna i Stockholm och Göteborg samt Innovation & RD. Åsa berättar att hon tycker det känns spännande och meningsfullt att få leda det nya nätverket för hållbarhetschefer i Skåne:

”Jag  ser  fram emot intressanta diskussioner kring hållbarhetens tre dimensioner; ekonomi, miljö och socialt. Erfarenhetsutbyten mellan hållbarhetschefer kan  göra skillnad och skapa mervärde för både individ, organisation och vår värld i stort, det är häftigt!"

Syftet är att skapa ett förtroligt forum

Syftet med nätverket är att skapa ett förtroligt forum för att minska den ensamhet man ibland kan uppleva i sin roll som hållbarhetschef. Sarah Eriksson, som är nätverksansvarig och har byggt upp den nya gruppen, berättar att man nu kommer att påbörja sammansättningen av det nya nätverket och att uppstart är beräknad till våren. Om du är intresserad av att veta mer om EGN:s nätverk är du välkommen att kontakta Sarah på sarah.eriksson@egn.se.

Här kan du läsa mer om våra nätverk.