Nyligen gått från att vara en i gänget till att leda teamet?

Unga chefer söker ett förtroligt forum för att dela erfarenheter, de efterfrågar stöd och input i sin nya roll som chef. Detta är bakgrunden till att EGN Sverige har startat ett exklusivt nätverk som riktar sig specifikt till unga chefer. Under våren öppnas en handfull platser upp för nya medlemmar.

Idag är erfarenhets- och kunskapsdelning viktigare än någonsin. Vi befinner oss i en tid där kunskap måste vara lättillgänglig och konstant uppdaterad. Ofta har man väl fungerande nätverk inom sin egen organisation och/eller bransch, men att få infallsvinklar från andra i olika företagskulturer är ovärderligt. Raymond Basudde, sektionschef på Saab och medlem i Unga chefer berättar:   

”Att EGN kunde erbjuda en grupp för just unga chefer var unikt och passade mig perfekt, så jag bjöd in mig själv och är jättenöjd med min grupp - som fungerar väldigt bra. Som ung chef känner jag mig många gånger ensam och det är skönt att ha andra i samma situation att dela erfarenheter och benchmarka med.”

Tar ledarskapet till nästa nivå

Till skillnad från många av EGN:s övriga grupper, som vanligtvis matchas ihop utifrån befattning, så är Unga chefer gränsöverskridande. Charbel Gabbour, som är nätverksansvarig för Unga chefer, berättar att det idag är en spännande befattningsmix i gruppen med bland annat vd:ar, cfo:er, IT-chefer, marknadschefer med fler. Medlemmarna är i starten av sin chefskarriär och har personalansvar. Charbel tillägger att benämningen ”Unga chefer” alltså inte har med ålder att göra, utan indikerar hur länge man varit chef. 

Utöver det ordinarie medlemskapet erbjuds medlemmar i Unga chefer även, kostnadsfritt, en plats i EGN:s mentorskapsprogram. EGN:s mentorskapsprogram tar avspark i den unga chefens affärsutmaningar. Utifrån dessa matchas adepten ihop med en mentor, en mer erfaren EGN-kollega som själv gjort en liknande resa. Genom mentorskapsprogrammet möts unga och mer erfarna EGN-chefer, vilket skapar ytterligare dimensioner för att utbyta erfarenheter och reflektera kring ledarskap.

Charbel förklarar att idéen med mentorskapsprogrammet växte fram redan redan i samband med att nätverket startade år 2015:

”Många i Unga chefer har nyligen gått från att vara en i gänget till att leda teamet. De är relativt nya i chefsrollen och nyfikna på att utveckla sitt ledarskap. Kombinationen av erfarenhetsutbyte i nätverksgruppen och en egen mentor som matchas fram efter adeptens specifika utmaningar tar ledarskapet till nästa nivå.”

Exklusivt för medlemmar 

Camilla Eriksson, Project Director Crew Operations Air Berlin, medlem i en av EGN:s Vice VD & Vice Presidents-grupper och mentor i EGN:s mentorskapsprogram, önskar att hon själv hade en extern mentor när hon som 21-åring gick in i sin första chefsroll:

”Jag tror att färre ledare skulle drabbas av utbrändhet och gå in i väggen om man hade en erfaren ledare utifrån att få luta sig mot den första tiden. Jag hoppas att fler företag förstår hur snabbt deras unga, oerfarna ledare skulle utvecklas med en extern mentor. Kostnaden för att gå med i en nätverksgrupp är försumbar när man inser hur mycket man får tillbaka på en ung chef som då under detta år får både en mentor och en nätverksgrupp att utvecklas med.”

EGN:s mentorskapsprogram är exklusivt för medlemmar och skiljer sig från ett internt program, då EGN matchar mentor och adept utifrån adeptens affärsutmaningar, säkerställer förtroligheten och ser till att det inte finns några dolda agendor. Günther Hiltmann, aktuell med boken ”Det innovativa mentorskapet” och mötesledare för nätverket Unga chefer, har tagit fram strukturen:

”I och med min roll som mötesledare får jag en naturlig kontakt med gruppen och kan följa utvecklingen under resans gång.”

Günther har arbetat som konsult i 23 år och är själv affärsmentor sedan 6 år tillbaka. Han tycker att mentorskap är fantastiskt och han förklarar att man, genom att bara vara sig själv och dela med sig av sina yrkeserfarenheter, kan göra oerhörd skillnad och få mycket tillbaka.

Rekommenderar andra att ta chansen

När matchningen av adepter och mentorer är klar kickar programmet igång med en utbildning där såväl adepter som mentorer förbereds och förses med verktyg för att mentorskapet ska bli så givande som möjligt för båda parter. Camilla Eriksson, mentor, berättar:

”Upplägget har varit otroligt proffsigt. Vi som tackade ja till att bli mentorer blev inbjudna till en utbildning där det blev många bra diskussioner och reflektioner. Utbildningen var bra och jag har haft stor glädje och nytta av boken ”Det innovativa mentorskapet.”       

Två månader senare bjöds samtliga mentorer och adepter in till en träff där man sågs under lättsamma former.

”Min adept och jag hittade varandra direkt. Den spontana första kontakten har visat sig stämma perfekt. Redan första gången kände vi båda en samhörighet och en ömsesidig tillit”, berättar Camilla.

Efter 6 månader görs en halvårsavstämning och när programmet efter ett år avslutas görs en utvärdering. Camilla ångrar inte att hon tackade ja till att bli mentor och rekommenderar andra att ta chansen:

”Att få hjälpa en annan person i sitt ledarskap har varit en unik möjlighet, inte bara för min adept, utan även för mig, att utvecklas. Att få höra om hennes utmaningar, ställa frågor, hjälpas åt att reflektera och tillsammans hitta lösningar på hur hon kan gå vidare - har verkligen varit otroligt lärorikt och kul.”

Syftet är att skapa ett förtroligt forum

Syftet med nätverket är att skapa ett förtroligt forum för att minska den ensamhet man ibland kan uppleva i sin roll som chef. Nu är gruppen och strukturen drygt ett år och välfungerande. I samråd med medlemmar, mötesledare och mentorer har det beslutats att gruppen ska få växa med en handfull medlemmar. Insläpp pågår i skrivande stund och kommer att ske under en begränsad period för att inte störa gruppdynamiken.

Om du är intresserad av att veta mer om nätverket är du välkommen att kontakta Charbel på charbel.gabbour@egn.se eller 073 916 75 81.

Här kan du läsa mer om EGN:s nätverk.

Här kan du läsa Camillas krönika om mentorskap och EGN:s mentorskapsprogram.

Här kan du läsa intervjun med Raymond Basudde som är medlem i nätverket Unga chefer.