”Nya affärsmodeller i den digitala nätverksekonomin”

En solig och krispig höstmorgon träffas EGN-medlemmar och chefskollegor på Locals i Stockholm för ett inspirerande frukostseminarium på temat ”Nya affärsmodeller i den digitala nätverksekonomin”. 

Under 1900-talet lärde sig företag att hantera effektivitet och massproduktion. På 2000-talet behöver vi lära oss att hantera relationer och partnerskap på den nätverkande individens villkor. Den digitala evolutionen har ändrat marknadslogiken och industrialismens affärs- och marknadsmodeller är inte anpassade till den digitala nätverksekonomin. Sociala medier, mobilitet, nätverkssamarbeten och lägre tillverkningskostnader är drivkrafter i den digitala transformationen och utmanar företags traditionella sätt att göra affärer. Det kräver transformation av styrning och kultur.

Den här morgonen fick vi lyssna till Birgitta Edberg, vd på Dataföreningen, när hon med engagemang och många exempel berättade om hur det nya affärslandskapet kräver bättre anpassade modeller som fokuserar på samarbete, öppen innovation, snabbrörlighet, service marketing och enkel konsumtion, exakt när den efterfrågas.

Birgitta Edberg arbetar som marknadsstrateg, omvärldsbevakare och verksamhetsutvecklare med fokus på hur den digitala tekniken påverkar konsumentbeteende, marknadslogik och affärsutveckling. Hon har skrivit boken ”Social Affärsutveckling i nätverksekonomin” som utgår från forskning om värdet av sociala medier och nya marknadsförings- och affärsmodeller och driver bolaget Thinking Media. Birgitta är utbildad företagsekonom, beteendevetare och journalist. Hon började jobba med digital verksamhetsutveckling 1995 och arbetar i dag som vd på Dataföreningen Stockholm.