Nu startar EGN Advisory Board

Att utveckla sitt erbjudande blir mer och mer viktigt i denna snabbt föränderliga värld. Därför startar EGN Sverige ett nytt initiativ som kallas EGN Advisory Board. Syftet med detta är att få ett bollplank att diskutera EGN:s nya idéer och kommande satsningar med, för att alltid kunna ha det bästa erbjudandet för nätverkets medlemmar.

Deltagarna i EGN Advisory Board representerar yrken och funktioner som återspeglas i många av EGN:s nätverksgrupper. Gunilla Lundqvist, Brand manager och ansvarig för initiativet,  berättar att det är en förmån att kunna diskutera nyttan och effekten av nya initiativ ur många olika synvinklar och att det är vad EGN vill göra med nätverkets medlemmar:

”Det är oerhört viktigt i denna snabbt föränderliga värld att ha örat mot marknaden och att vara snabb i beslutsprocessen. Jag tror mycket på att bolla företagets idéer med kunderna för att kunna erbjuda en alltid aktuell och värdefull produkt", förklarar hon.

Förväntningarna på initiativet är att EGN ska bli både snabba med produktutveckling och, det absolut viktigaste, att EGN:s befintliga medlemmar är nöjda med medlemskapet och dess utveckling samt att de som ännu inte är med i en nätverksgrupp kan få upp ögonen för kraften i kunskapsdelande och gemensam reflektion. 

”EGN Advisory Board har sitt första möte i februari, vilket vi ser fram emot med både glädje och spänning. Nätverkande ligger i tiden och att kontinuerligt stämma av sitt erbjudande med marknaden är oerhört viktigt. Vi kommer att träffas ett par gånger per år", säger Jan Liljero, grundare och VD EGN Sverige, som kommer att leda mötena.