Vd har ordet

Förväntansfull eller mållös?

Det finns ingen annan än du själv som har svaret på den frågan. Jag önskar att jag kunde få dig att blicka in i 2015 med stor förväntan. Det kan bli ditt bästa år någonsin. Nej, det är ingen klyscha. Det kan bli ditt bästa! Följ med mig i mina tankar.

Vilket kraftfullt verktyg!

Det finns många sätt att leda sig själv. Det kraftfullaste kommer allt för sällan fram ur verktygslådan. Varför är det så? Läs om några av mina iakttagelser och vilken nyckel du skall använda för att öppna dörren till fler kloka beslut.

Kan du inte leda dig själv kan du inte leda andra

Jan Liljero, VD

En sanning som tål att påminna sig om varje dag. Mycket utgår från ledarskapets förmåga att visa riktning och skapa växtkraft. Under de senaste fem åren har jag haft förmånen att möta många chefer i den kontext som EGN erbjuder. Hundratals möten där vi diskuterat, bekräftat och ifrågasatt. Vridit och vänt på frågeställningarna. Dragit slutsatser, reflekterat och tagit ny ansats.

Du är inte ensam

Jan Liljero, VD

Häromveckan träffade jag en chef som sa: ”Vi har en bra ledningsgrupp men vi har aldrig tid att prata med varandra. Vi är på de operativa och strategiska frågorna. Vi rapporterar och utvärderar. Vi tar beslut. Vi korrigerar. Men det finns inget utrymme för mina viktiga innersta frågor.”

Mötet har en värdeskapande kraft

Jan Liljero, VD

EGN:s affärsmodell bygger på en stark övertygelse om att mötet mellan människor i samma befattning och med närliggande utmaningar har en stor värdeskapande kraft. Att möta andra och dela erfarenheter, diskutera utmaningar och eget ledarskap är viktigt. Dialogen är nyckeln. Det är i samtalet där du lyfter dig från den egna hemmiljön till en gemensam plan, och alla bidrar med sitt perspektiv, sina erfarenheter och sina kreativa tankar. Det är då det händer.

Sidor

Prenumerera på Vd har ordet