Nätverksnytt

EGN:s nätverksledare certifierade

I april certifierades EGN:s nätverksledare som nu genomgått EGN Chairs Academy. Utbildningen, som består av sex moduler, syftar till att skapa en gemensam plattform för EGN:s 23 nätverksledare så att det finns ett bra ramverk att röra sig inom i faciliteringsarbetet.

Nyligen gått från att vara en i gänget till att leda teamet?

Unga chefer söker ett förtroligt forum för att dela erfarenheter, de efterfrågar stöd och input i sin nya roll som chef. Detta är bakgrunden till att EGN Sverige har startat ett exklusivt nätverk som riktar sig specifikt till unga chefer. Under våren öppnas en handfull platser upp för nya medlemmar.

EGN startar nya nätverket "Executive Management" i Malmö

Executive Managers söker ett forum för att diskutera, bolla och dela erfarenheter med varandra. De efterfrågar gränsöverskridande kunskap i strategiska frågor - vilket ledningar idag förväntar sig av sina chefer. Detta är bakgrunden till att EGN Sverige nu startar det nya nätverket "Executive Management" i Malmö.

Sidor

Prenumerera på Nätverksnytt