Grundbulten till nutidens och framtidens ledarskap

Ordet ”dela” har många spännande perspektiv – inte minst för en ledare. Det är här enskild kraft kan multipliceras och forma starka värdeskapande strukturer. Följ mig i några perspektiv på temat.

Delningsekonomin har drivits fram av finanskris och innovationskraft. Sverige ligger i framkant. Vi har en hög andel IT-entreprenörer, en digital mognad och en välfärdsmodell som gör att vi vågar ta risker. Inträdesbarriären är ofta låg och konsumenten är inte svårövertalad. Vinsterna är självklara. När vi ”delar” bär fler kostnaden, utbudet ökar och flexibiliteten blir större. Digitalisering stödjer med enkla verktyg för att göra tillgängligt. Nya former av samverkande strukturer växer i snabb takt. Kommersiellt drivna, men med ett spännande logiskt djup som har kraft att förändra beteenden långt snabbare än vad vi tidigare sett.

Samverkan är central i den akademiska världen. Studieresultaten nås inte genom att sitta på kammaren och förstå allt själv. Att göra det tillsammans och att ”dela” uppgifter, upptäckter, funderingar och rapporter - är en självklarhet. Tillsammans når vi ett bättre resultat. Allt fler, som präglats av studietidens nätverkskraft, kommer ut i näringslivet och blir chefer och ledare. Det är ett paradigmskifte när gammalt chefskap nu växlar över till den nya tidens ledarskap.

Dynamiska kluster, öppet sinne och flexibilitet är nyckelord när ”dela” sätts i ett trendperspektiv. Tanken är svindlande. Den nya tidens delningsplattformar kommer att öppna kommunikativa vägar och strukturer i helt nya dimensioner. Bäste chef, se inte på när detta sker. Trendspana ständigt och gör din omvärldsanalys. Leta efter nya tidens medarbetare. Underskatta inte digitaliseringens rörelsekraft. Bygg systematiskt ditt kunskapsdelande och kreativa nätverk och våga prova nya former för samverkan.

Att ”dela” har ett djupt personligt värdeskapande perspektiv. Att osjälviskt och generöst bidra med kunskap, engagemang och uppmuntran, får både din egen och andras värld att bli allt större. Trygga ledare skapar tillit, stimuleras av att sträcka sig mot det oupptäckta – och gör det alltid tillsammans med andra. Där har du grundbulten till nutidens och framtidens ledarskap.