Frukostseminarium på temat ”Självledarskap och inre motivation”

En härlig onsdagsmorgon strax innan klockan 8 slår Restaurang Locals på Malmskillnadsgatan upp portarna för dagens gäster som ska inspireras av Dominic von Martens på temat ”Självledarskap och inre motivation”.

Forskning visar att Sverige har en unik position på den kulturella världskartan när det kommer till värderingar. Vi fokuserar på självförverkligande mer än i något annat land i världen samtidigt som vi har allt mindre förtroende för tradition och auktoriteter. Denna position möjliggör skapandet av en stark företagskultur med självständiga individer, men skapar också nya utmaningar i att motivera, behålla och leda dessa. 

Frukostseminariet var fullsatt och ett drygt 50-tal chefer hade den här morgonen ställt klockan lite tidigare för att inspireras och nätverka. Seminariet var av interaktiv karaktär och deltagana fick i uppgift att i förväg besvara frågor om egna värderingar. På plats delades gästerna in i par och gjorde en övning i aktivt lyssnade, där den ena fick lyssna när den andra berättade en historia kopplad till en av sina värderingar. 

Jan Liljero, vd EGN Sverige: 

"Stämningen var öppen och härlig! Både EGN-medlemmar och deras chefsbekanta nätverkade vid borden."

Deltagarna fick perspektiv och konkreta tips som kan hjälpa en att förstå sin egen motivation samt hur man utifrån det kan öka medarbetarnas engagemang, ansvarstagande och förmåga att samarbeta. Jan berättar:

"Ett mycket lyckat seminarium på ett viktigt och aktuellt tema. Som jag brukar säga: Kan du inte leda dig själv, kan du inte leda andra!" 

Dominic von Martens, som var morgonens gästföreläsare, är en av medgrundarna av SelfLeaders, ett utbildningsbolag som driver kurser bland annat på Handelshögskolan i Stockholm och specialiserar sig på motivations-, ledarskaps- och värderingsfrågor i organisationer. Dominic är civilingenjör och civilekonom och har en bakgrund som strategikonsult på McKinsey & Co. Han vill inspirera till att skapa skillnad utifrån ett långsiktigt hållbart perspektiv.
 
Missa inte våra populära frukostseminarier, håll utkik efter inbjudan i din inbox och följ EGN Sverige på LinkedIn och Facebook  för att inspireras på temat karriär och ledarskap!