Frukostseminarium - GDPR

Datum: 
fredag, 6 oktober, 2017 -
07:45 till 09:00
Ort: 
Malmö
Föredragshållare: 
EY

GDPR ställer utmanande krav på behandling av personuppgifter, dvs i princip all information som kan hänföras till fysiska personer. Kraven är av såväl juridisk, som teknisk och organisatorisk karaktär, vilket gör att de flesta företag står inför mer eller mindre utmanande omställningsprocesser. Följer man inte GDPR riskeras en straffavgift på upp till 4 % av omsättningen eller 20 000 000 Euro. Många företag har påbörjat processen att anpassa sig, medan vissa fortfarande undrar var de skall börja.

På detta frukostseminarium kommer vi att diskutera olika sätt att ta sig an utmaningen och EY:s erfarenheter på området, men även kort beröra grunderna i GDPR och den senaste utvecklingen på området. Givetvis ges stora möjligheter till frågor till våra talare.

EGN:s events riktar sig främst till våra medlemmar.

För mer information och anmälan kontakta: Ann Keve Isaksson ann.keve.isaksson@egn.se 0707-565743