Energifyllt frukostseminarium i Göteborg

Ett 30-tal deltagare, majoriteten HR- eller marknadschefer, träffas en tidig novembermorgon på Göteborg City Conference, mitt i hjärtat av Göteborg, för att lyssna på Sara Sterners föredrag om vad Employer Branding är och varför det i dagsläget är fundamentalt att ha ett starkt arbetsgivarvarumärke (Employer Brand).

Sara berättar att när kampen om talangerna är stenhård, produkter och tjänster blir allt mer lika och differentiering krävs för överlevnad - så måste hela paketet hålla:

”Att synas bland alla de arbetsgivare som idag lockar talangerna kräver ett gediget arbete med att ”måla huset i rätt färg” så att det syns. Idag ser vi att de företag och organisationer som traditionellt är duktiga på detta, lägger alltmer tid på sitt interna arbetsgivarvarumärke. Det vill säga - det räcker inte med ett snyggt målat hus, det behöver även vara rätt tapetserat och möblerat.”

Vi lever i en ”two-speed- world”, mitt i en informationslavin. I Asien dras man med en snabbt åldrande befolkning, vilket i kombination med Kinas tidigare ett-barnpolicy skapar en skevhet i systemet. Lägg till att intresset för att läsa tekniska och naturvetenskapliga utbildningar minskar för varje år, vilket bidrar till att bristen på exempelvis ingenjörer inte kommer att minska:

"För 10 år sedan ville i stort sett inte en enda nyutexaminerad jobba för, eller starta, ett startup-företag, idag kan över 20 procent tänka sig det. Det är ytterligare en faktor som konkurrerar om främst ingenjörerna."

Sara menar att vi måste sluta bunta ihop Generation Z som klonade hubotar:

”De är troligen den mest diversifierade ungdomsgruppen som någonsin har levt! De är etniskt diversifierade, har könsöverskridande identiteter, lever sina liv parallellt online via online personas, ser sig ha flera karriärsinriktningar, har ett flexibelt synsätt på yrkesval, lever i icke-traditionella hushåll och har stor köpkraft.”

Avslutningsvis poängterar Sara att Employer Branding är inte en hr- eller en kommunikationsfråga:

"Det är en strategifråga som ska ligga högt upp på agendan hos styrelse, vd och resten av ledningen.”

Sara Sterner är fristående konsult och en mycket uppskattad föreläsare med lång erfarenhet av både talang- och Employer Branding-frågor från sina år inom Universumgruppen*. Hon är bland annat en av grundarna till, och fortfarande verksam inom, Employer Branding Academy - som sedan starten 2014 har utbildat över 450 chefer runt jordklotet till ”World Class Employer Branding Strategists”.

* Universum är världens största spelare inom Employer Branding-området och verksamma globalt.

Här kan du läsa om fler EGN-event!