En ständig upptäcktsresa

Nyfikenhet och lyhördhet är avgörande egenskaper för ledare som vill bli framgångsrika. Att upptäcka det som ingen annan ser och att lyssna in det som sägs mellan raderna har potential att frigöra innovationskraften inom dig. Är det vad du vill?

Forskningen är tydlig. Ledare som tränat upp sin förmåga att lyssna får bättre genomslagskraft än de som hellre hör sin egen röst än andras. Det spännande är att den lyssnande ledarens inre process ofta inte stannar vid att sortera de olika alternativen - den tycks ofta starta ett tankeflöde som sträcker sig mot det ännu oupptäckta. Vad triggar igång denna innovativa process? Svaret är enkelt. När du ger utrymme att lyssna in och reflektera, får du enklare igång flera av dina sinnen. Hälsosamma innovativa tankeprocesser triggas igång av både hjärna, hjärta och mage. Ledare som vill utveckla sin innovativa kraft tränar målmedvetet för att förstå samverkan mellan fakta, känsla och intuition. 

Det är skillnad på att vara allmänt nyfiken, professionellt nyfiken och genuint nyfiken. Skillnaderna mellan de tre dimensionerna är milsvida. Den allmänt nyfikne håller oftast en viss distans. Det tycks som att den egna positionen eller tryggheten håller tillbaka de fördjupande frågorna. Den professionellt nyfikne triggas av att lära mer av andra och öppnar gärna upp samtalet med intresserade frågor. Den vältränade ledaren är medveten om sitt eget beteende att inte vara för snabb i slutsatser eller att ta över och samtalet med egna erfarenheter och tankar – utan låter nyfikenhet, lyssnande och förståelse få stort utrymme. Den professionella ledaren har också en utvecklad förmåga att kunna ta samtalet till en kreativ nivå genom ett coachande inslag. 

Den genuint nyfikna ledaren utstrålar en värdegrund av äkta intresse för andras tankar, framgångar och utmaningar. Det osjälviska ledarskapet bottnar i en grundsyn att det är viktigare att stödja andra att lyckas än att själv nå framgång - och att värderingar som generositet, glädje och energi skapar ett samtalsrum av tillit. I det rummet berättar vi med stolthet utifrån vårt perspektiv, där vågar vi tänka högt, utan förpliktelser – och där kan tanken frigöras in till platsen av kreativitet och innovation. 

Den verkliga kraften till innovation föds inifrån. Lyhördhet och nyfikenhet är nyckelord. Upptäck mer av dessa på din resa av självledarskap. Gör det medvetet - och träna. Jag gillar citatet från den framgångsrike före detta elithockeyspelaren Wayne Gretzky, som målmedvetet utvecklat sina färdigheter och intuitiva förmåga: ”Jag tar mig dit pucken är på väg - inte dit där den har varit.”

Här kan du läsa fler av Jans krönikor