EGN:s traditionella medlemsundersökning har gått av stapeln

EGN:s traditionella medlemsundersökning

Det samlade resultatet är mycket glädjande men vi skall bli ännu bättre. Arbetet med att ta fram en handlingsplan med syftet att stärka upp där förväntningarna är höga är i full gång och vi vill passa på att ta tillfället i akt att tacka alla medlemmar som deltagit i undersökningen.

Konfidentialiteten inom EGN Sverige uppfattas som mycket stark och är även den aspekt våra medlemmar rankar som allra viktigast, vilket är glädjande då vår vision är att vara "en oas för generöst kunskapsdelande och reflektion". Även facilitering av kunskapsutbytet på träffarna ses som mycket viktigt. Jennie Sandström, Content Manager EGN Sverige, arbetar konsekvent och målmedvetet vidare med att bygga content i mötena.

- Våra medlemmar är nöjda med det utrymme som ges för värdeskapande erfarenhetsutbyte och reflektion på träffarna. Vi arbetar konsekvent och målmedvetet vidare med att förfina och förbättra temadiskussionerna genom tydligare syfte och förväntat resultat, underrubriker med mera. Just nu håller vi också på att implementera ett antal stödjande verktyg som kommer att främja snabbare tillhörighet och öppenhet i grupperna. Erfarenhetsutbytet mellan våra 20 mötesledare utvecklas också både i fysiska möten och i en "bank" av goda exempel på teman.

Som vi tidigare nämnt märker vi ett behov av kunskapsbyte och interaktion mellan träffarna, vilket vi redan efter sommaren kommer att kunna erbjuda genom "Lunch & Learn".

Slutligen vill vi passa på att lyfta fram dina förmåner. I undersökningen framkom exempelvis att inte så många känner till att man genom sitt medlemskap har tillgång till det globala EGN-nätverket. EGN Sverige är ett dotterbolag till danska Nätverk Danmark. EGN finns i totalt 12 länder och har över 11 000 medlemmar globalt. I Sverige har vi funnits i fem och ett halvt år och vi är fler än 1 300 medlemmar indelade i ett åttiotal grupper. Om du skulle bli av med ditt nuvarande arbete har du rätt till ett så kallat "between jobs medlemskap".

- Kanske är det just när man står mellan två utmaningar som det är allra viktigast att ha ett nätverk och sitt förtroliga forum att bolla med, avslutar Jennie.

Läs mer om dina medlemsförmåner här