EGN:s nätverksledare certifierade

I april certifierades EGN:s nätverksledare som nu genomgått EGN Chairs Academy. Utbildningen, som består av sex moduler, syftar till att skapa en gemensam plattform för EGN:s 23 mötesledare så att det finns ett bra ramverk att röra sig inom i faciliteringsarbetet.

Innehåll Chairs Academy

De sex modulerna certifierar områdena grupputveckling, ledarskaps-coachning och mötesfacilitering med fokus på:

  • EGN Value proposition: Det personliga, professionella och affärsmässiga värdeskapandet för medlemmar.
  • Meeting Facilitation: Övningar som stödjer energi, glädje och relevans.
  • Creating Commitment: Hur skapa tillit och samarbete?
  • Group Dynamics: Verktyg för att hantera gruppdynamikens utmaningar och möjligheter.
  • Leadership Coaching: Effektiv coachande ledning där gruppen tar ägandeskap.
  • Net Promoter Score: Mätning, analys och åtgärder tillsammans med gruppen.

Jonas Friberg, nätverksledare och produktutvecklare på EGN, som tillsammans med EGN Sveriges grundare, Jan Liljero, ansvarat för Chairs Academy, berättar att det handlar om att säkerställa att största möjliga värde skapas för medlemmarna:

"I mitt arbete ingår det att koordinera och utveckla verktyg för mötesledarna i sitt löpande arbete att leda sina grupper. Att vi nu genomgått Chairs Academy och är certifierade nätverksledare känns superkul."

Jan berättar att EGN:s modell för grupputveckling har fyra utvecklingssteg där generositet, tillit, samarbete och ”från good to great” är nyckelord:

”Certifieringen har på ett effektivt sätt hjälpt oss att se och praktisera moment som stödjer denna mognadsresa.”

Gunilla Lundqvist, nätverksledare på EGN, tycker att facilitering är fascinerande. Hon förklarar vikten av att, precis som i andra yrken, plocka ner rätt verktyg i verktygslådan så att man står redo i alla situationer:

"Att bli certifierad nätverksledare inom EGN betyder att man har lärt sig ännu fler metoder, övningar och tips både för planering av nätverksmöten men också för att i stunden ha något att kunna putta in som rätt ”ingrediens” i samtalet där och då för att komma framåt eller ner på djupet.” 

Certifieringen är en garanti för att alla grupper i grunden leds  på samma sätt, vilket Gunilla ser som en trygghet för såväl nätverksledare som medlemmar. Hon menar dock att det inte bara handlar om struktur och modeller, utan om att ha kul också. 

 Jonas betonar att arbetet inte slutar här, utan fortsätter i form av interaktion mellan nätverksledarna i både planerade och spontana forum:

"Vi ser Chairs Academy som en gemensam kvalitetsstämpel och fortsätter vårt ständigt löpande förbättringsarbete."