EGN startar nytt nätverk för projektchefer i Västsverige

Projektchefer söker ett förtroligt forum för att dela erfarenheter och få tid till reflektion. Detta är bakgrunden till att EGN Sverige nu sätter samman ett helt nytt nätverk för projektchefer i Västsverige.

Exempel på teman som gruppen kan komma att diskutera på träffarna:

  • Multiprojektstyrning/projektportfölj - över företag och funktioner (flera portföljer)
  • Samspelet mellan projekt/program och övriga organisationen – hur optimera?
  • Kommunikation - Hur optimerar vi vår kommunikation och får teamet att prestera optimalt?
  • Affärsnytta - hur leder jag och driver projekt i linje med verksamhetens mål? Hur inkorporera en bra innovationskultur/ett bra förbättringsarbete?
  • Förändring - hur motiverar jag och skapar delaktighet i förändringsprocesser?
  • Ledarskap - hur hittar jag balans mellan styrande och coachande ledarskap?

Idag är erfarenhets- och kunskapsdelning viktigare än någonsin. Vi befinner oss i en tid där kunskap måste vara lättillgänglig och konstant uppdaterad. Ofta har man väl fungerande nätverk inom sin egen organisation och/eller bransch, men att få infallsvinklar från andra i olika företagskulturer är ovärderligt.

"Mitt nätverk är en bra ventil" 

Yussuf Hassen, Enhetschef tillika projektchef Väsjön i Sollentuna kommun (norra Stockholms största stadsbyggnadsprojekt) och medlem i nätverket Projektchefer Stockholm 1, har arbetat som projektledare inom stora projekt både i Sverige och internationellt i över 32 år. Yussufs projektledningsuppdrag har omfattat väg- och järnvägsprojekt samt husbyggnad. De senaste femton åren har han jobbat med stadsbyggnadsprojekt, varav åtta år med Hammarby Sjöstad. Närmast kommer han från Nacka kommun där han var projektchef för stora infrastrukturprojekt. Yussuf berättar att han som projektchef för flera av Sveriges största kommunala projekt får ovärderlig input av sina EGN-kollegor:

"Visionen i Väsjön är att skapa en småskalig, variationsrik och naturnära stadsmiljö med det aktiva livet i centrum. För att förverkliga visionen behöver vi planera och genomföra vårt arbete med stor omsorg så att projektet präglas av stora kvalitéer och kostnadseffektivitet. Det sista innebär att medborgarnas pengar ska användas så effektivt som möjligt och personligen är jag mycket intresserad av ekonomisk effektivitet. Historiskt sett har den privata sektorn varit bättre än den offentliga vad det gäller projekteffektivitet. Att få ta del av mina EGN-kollegors erfarenheter, på såväl lokal som global nivå, och tillämpa utvalda verktyg i min egen verksamhet är både värdefullt och roligt. Omvänt kan jag också passa på att berätta att inom offentlig sektor är vi hårt bevakade av media, vilket gör att vi hela tiden tvingas tänka på hur saker och ting kan uppfattas och tolkas från ett utifrån-perspektiv. Detta tänk är något jag försöker förmedla till mina kollegor i gruppen.”

Det var genom en branschkollega som Yussuf blev rekommenderad erfarenhetsutbyte i EGN:s regi:

”Jag kan många gånger känna mig ensam i mitt arbete. Att få dela erfarenheter i mitt nätverk är en bra ventil och därför tar jag mig tid att prioritera träffarna – trots att jag alltid har mycket att göra”, förklarar Yussuf.

Tar ledarskapet till nästa nivå

Gustav Jannerland, som är nätverksansvarig för Projektcheferna och sätter ihop den nya gruppen, berättar att det redan idag finns en spännande branschmix i nätverkets startfält med bland annat medlemmar från bolag som Göteborgs energi, Volvo och ÅF. Gruppens medlemmar matchas ihop utifrån befattning, ansvar, utmaningar och förväntansbild. Gustav berättar att många projektchefers vardag präglas av utmaningarna i att leda stora multipla projekt:

”Projektcheferna ansvarar för budget, personal och projekt, vilket kräver simultankapacitet. Jag märker en stor nyfikenhet kring hur framtidens projektorganisationer kommer att se ut.”

Syftet är att skapa ett förtroligt forum

Syftet med nätverket är att skapa ett förtroligt forum för att minska den ensamhet man ibland kan uppleva i sin roll som chef. Sammansättning pågår i skrivande stund och kommer att ske under en begränsad period för att inte störa gruppdynamiken. Gruppens uppstartsmöte är planerat till senvåren. Sedan tidigare finns två  fina nätverk för Projektchefer i Stockholm.

”Då vi vid start av andra grupper märkt av en efterfrågan från Projektchefer i Göteborgsområdet känns det extra kul att kunna erbjuda den här typen av nätverk i en helt ny region. Den senaste veckan har jag gjort flera intervjuer och de första projektcheferna har redan bekräftat sina platser. Det är otroligt stimulerande att se de gemensamma nämnarna hos kandidaterna. När de sedan sätter sig kring samma bord för första gången har jag redan sett visionen av hur slipat utbytet kommer att bli. Genom rätt matchning uppstår ett värdeskapande för såväl individ som för bolagen de representerar och både glädje och energi skapas”, berättar Gustav vidare.

Projektchefer Göteborg kommer att ledas av EGN:s facilitator Håkan Ivarsson. Förutom att Håkan leder de två Stockholmsgrupperna för projektchefer och är mycket uppskattad som facilitator, har han en bred erfarenhet av projekt. Vid sidan av facilitatorrollen på EGN är han managementkonsult, men har även en bakgrund från olika ledarpositioner i företag som IKEA, H&M, ICA och Ericsson. Han är en av två huvudförfattare till boken ”50 Nyanser av lean – varför bara några få lyckas” och arrangerar regelbundet öppna lean-seminarier, samt håller gästföredrag om lean i EGN:s nätverk. Håkan ser fram emot att leda den nya gruppen:

”Det är en stor förmån att få möjligheten att starta upp ett nätverk och följa gruppens resa framåt samt att facilitera värdeskapande möten. Det är alltid spännande när personer med liknande positioner från olika organisationer möts regelbundet och samtalar kring intressanta teman och gemensamma utmaningar. Kompetensen och erfarenheterna hos medlemmarna är imponerande och när den kommer fram i ett generöst utbyte, dyker ofta guldkornen upp som ibland förädlas ytterligare och möjliggör värdeskapande på hemmaplan. Jag förväntar mig att det nya nätverket kommer att bli ett ytterligare fint kvitto på EGN:s attraktiva erbjudande och stadiga tillväxt." 

Om du är intresserad av att veta mer om nätverket är du välkommen att kontakta Gustav på gustav.jannerland@egn.se eller 073 985 66 33. Antalet platser är begränsat, först till kvarn.

Här kan du läsa mer om EGN:s nätverk.