EGN startar nytt nätverk för chefsassistenter i Göteborgsregionen

Chefs- och VD-assistenter söker ett förtroligt forum för att dela erfarenheter och få tid till reflektion. Detta är bakgrunden till att EGN Sverige nu sätter samman ett helt nytt nätverk för chefsassistenter i Västsverige.

Exempel på teman som kan komma att diskuteras på träffarna är:

  • "Det formella och informella ledarskapet som VD-assistent"
  • "Gör dig hörd!"
  • "Om att uttrycka sig så att andra lyssnar"
  • "VD-assistenten och VD:n som framgångsrikt och effektivt team"
  • "Digitaliseringen - vad behöver vi ha koll på?"
  • "Inför utvecklingssamtalet - att marknadsföra sig, fokus på retoriken"

Idag är erfarenhets- och kunskapsdelning viktigare än någonsin. Vi befinner oss i en tid där kunskap måste vara lättillgänglig och konstant uppdaterad. Ofta har man väl fungerande nätverk inom sin egen organisation och/eller bransch, men att få infallsvinklar från andra i olika företagskulturer är ovärderligt.

”En chans att i ett professionellt forum få prioritera och fokusera på min egen utveckling”  

Jeanette Tyllström, Executive Assistant på World Childhood Foundation och medlem i EGN sedan 2013, berättar att det i rollen är vanligt och naturligt att sätta sin chef eller andra kollegor i första rummet och att hon därför ser EGN:s assistentnätverk som det perfekta tillfället att sätta sig själv i första rummet:

”Jag prioriterar alltid mina nätverksmöten och ser till att ta mig tid för dessa, oavsett hur mycket annat som finns på agendan. Som assistent har jag alltid mycket på gång och det finns sällan ett bra tillfälle att vara borta en halvdag – därför bestämde jag mig tidigt för att dessa mötestillfällen är högsta prioritet för mig och det har jag aldrig tummat på.”

Långsiktigt ser Jeanette nätverket som en investering, inte bara för sin egen utveckling och person, utan även för yrkesrollen samt för företaget:

”Varje gång jag kommer tillbaka från ett möte har jag ny inspiration och motivation.”

Flertalet nätverksgrupper sedan tidigare

EGN har idag fyra grupper för VD-, och chefsassistenter i Stockholm och kommer inom en snar framtid att påbörja sammansättningen av ett femte nätverk, det första i Göteborgsregionen. Den äldsta gruppen har funnits sedan 2013 och är nu inne på sitt femte år.

Jeanette berättar att  gruppens medlemmar genom åren kommit att lära känna varandra bra och att det händer att man ses även utanför EGN:s schemalagda träffar för att utbyta specifika kunskaper och erfarenheter:

”Jag upplever att gruppen alltid stöttar, peppar och lyfter varandra, vi ger varandra tips om nya jobb och råd om pågående situationer. När jag till exempel delade med mig till gruppen om mina planer på att efter många år byta jobb, var det flera av gruppmedlemmarna som kom med goda råd och kunde bekräfta att jag tog rätt beslut baserat på de konversationer och diskussioner vi haft under våra möten genom åren. Det har till och med hänt att vi på varandras uppmaning efterträder varandra i våra roller – ett bättre nätverk än så av professionella assistent-kollegor kan man ju inte ha!”

Syftet är att skapa ett förtroligt forum

Rollen som Executive Assistant på ledningsnivå kan många gånger upplevas som lite ensam, tycker Jeanette:

”Den höga sekretess rollen för med sig innebär att man ofta har ett perspektiv som ingen annan inom företaget har samt att man sitter på mer information än de flesta. Och när man gör ett bra jobb ”märks” inte det, allt flyter på och man ger andra en stabil grund att stå på.”

Syftet med nätverket är att skapa ett förtroligt forum för att minska den ensamhet man ibland kan uppleva i sin roll. Sammansättning av Göteborgsgruppen påbörjas inom en snar framtid och kommer att ske under en begränsad period för att inte störa gruppdynamiken. Gruppens uppstartsmöte är planerat till efter sommaren.

Jeanette berättar att hon såg EGN som en möjlighet att få prata med kollegor i motsvarande roll och att få dela tankar, erfarenheter och idéer med likasinnade:

"Anledningen till att jag gick med i EGN när min grupp startade för fem år sedan var för att få träffa och bygga ett nätverk av likasinnade som vet vad jobbet innebär - hur mångfacetterad och komplex rollen är, hur det är att vara tillgänglig mer eller mindre dygnet runt och så vidare."

Noggrann matchningsprocess säkerställer värdeskapande

Matchningen mellan medlem och grupp är central i det förarbete som sker för att säkerställa relevansen i det konkreta och generösa erfarenhetsutbyte som sker i gruppen. Med andra ord: du som medlem måste känna att du får ut mycket av de andra individer som finns i just din grupp och att du vill bidra med dina erfarenheter och kreativa tankar - annars kommer du inte att välja att prioritera din utveckling i gruppen.

”Då vi märkt av en efterfrågan från chefsassistenter i Göteborgsområdet känns det extra kul att kunna erbjuda den här typen av nätverk i en helt ny region, berättar Ida Grandin, som är nätverksansvarig för Executive Assistants och som kommer att ansvara för sammansättningen av Göteborgsgruppen.

När EGN påbörjar arbetet med att bygga upp ett nytt nätverk tittar man noggrant på vad som förenar personerna som arbetar i rollen inom olika branscher. Syftet är att skapa en god uppfattning om vad huvudteman kan handla om och få en god förståelse för rollen som man kommer att bygga gruppen kring.

- Att vi sedan tidigare har grupper inom befattningskategorin innebär att det finns en god insyn i, och förståelse för, chefsassistentens vardag och utmaningar – vilket i sin tur gör att vi känner oss trygga i ett väl beprövat och fungerade ramverk, förklarar Ida.

Är du intresserad av att veta mer om nätverket och EGN? Mejla Ida på ida.grandin@egn.se eller ring 08-210722.