EGN startar nya nätverket "Executive Management" i Malmö

Executive Managers söker ett forum för att diskutera, bolla och dela erfarenheter med varandra. De efterfrågar gränsöverskridande kunskap i strategiska frågor - vilket ledningar idag förväntar sig av sina chefer. Detta är bakgrunden till att EGN Sverige nu startar det nya nätverket "Executive Management" i Malmö.

Exempel på teman som gruppen kan komma att diskutera på träffarna:

  • Strategiskt ledningsarbete
  • Ansvar vs. mandat
  • Verksamhetsstyrning med fokus på mål, drivkrafter och strukturkapital
  • Balans i livet och personlig utveckling – hur får jag utrymme, planerar och genomför?
  • Att leda från ’good to great’ – kraven på framtidens chefer och ledare/hur bemöta nya trender i ledarskap
  • Förändring – hur motiverar jag och skapar delaktighet i förändringsprocesser?
  • Teamutveckling - hur skapa effektiva och värderingsdrivna team
  • Kommunikativt ledarskap – med fokus på budskap
  • Risk Management – en integrerad kraft i affärsmodellen
  • Att frigöra innovation och kreativitet

Idag är erfarenhets- och kunskapsdelning viktigare än någonsin. Vi befinner oss i en tid där kunskap måste vara lättillgänglig och konstant uppdaterad. Ofta har man väl fungerande nätverk inom sin egen organisation och/eller bransch, men att få infallsvinklar från andra i olika företagskulturer är ovärderligt. 

Gränsöverskridande kunskap i strategiska frågor

EGN Sverige har sedan tidigare ett Executive Management-nätverk i Stockholm. Karin Karlsson, Chef Produkt & Serviceerbjudanden på SJ AB och medlem i Executive Management Stockholm, om varför hon valde att gå med i EGN och vilka förväntningar hon har på sitt medlemskap:

"Jag har gått med i EGN Executive Management för att få fler externa kontakter som jag kan ventilera utmaningar och frågeställningar med. Jag förväntar mig att träffa andra som har liknande utmaningar och att vi kan diskutera alternativa lösningar. Jag tror många organisationer står inför samma frågeställningar, men på lite olika sätt. Jag har fått bilden av att träffarna är bra organiserade och att EGN:s upplägg är effektivt."

Nätverksgruppen i Stockholm är fulltecknad och på grund av den stora efterfrågan togs beslutet att starta ytterligare en grupp, den här gången i södra Sverige. Charbel Gabbour, som är nätverksansvarig och bygger upp den nya gruppen, berättar:

”Tanken med nätverket Executive Management är att medlemmarna ska få möjlighet till gränsöverskridande erfarenhetsutbyte i strategiska frågor. Nätverket är inte befattningsspecifikt, utan vänder sig till chefer som är drivande i verksamhetens strategiutveckling."

Beröringspunkter – centralt i matchningsprocessen

Medlemmarna i det nya nätverket har lång yrkeserfarenhet på hög strategisk nivå och lägger minst 50 procent av sin tid på strategiskt arbete med fokus på utveckling och förändringsledning. De har budget- och personalansvar samt sitter i ledningsgruppen. Med i gruppen är också personer som sitter i strategisk stabsfunktion som driver strategifrågor eller omfattande projekt, men som inte har budget-/personalansvar. 

Charbel berättar att han i sitt matchningsarbete ofta slås av hur många beröringspunkter och likheter som finns hos chefer från olika organisationer och i olika branscher:

”Ofta har de som verkar ha minst gemensamt, flest likheter i sina roller och utmaningar.” 

Jonas Friberg är mötesledare på EGN och kommer att leda gruppen. Jonas har jobbat som VD, Affärområdeschef, Logistikchef, Produktionschef, Distributionschef, E-handelschef och med affärsutveckling -  alltid med förändring inom kultur och struktur som uppdrag. Hans specialitet är affärs- och verksamhetsutveckling, kommunikation, övergripande förändringsprogram och omstrukturering. Jonas älskar att se helheten, att alltid tänka och arbeta strategiskt med fokus på det som ger affärsnytta och utveckling för affär, kunder och medarbetare. Jonas ser fram emot att få leda gruppen i professionellt nätverkande, intressanta samtal och reflektioner kring de utmaningar och teman som gruppen fastslår:

"Jag ser också fram emot många magiska möten där vi delar erfarenheter och reflektioner och når nya insikter och tankar. Några kanske förblir just nya tankar, medan andra insikter förändrar sättet någon leder och driver sin organisation på.”

Syftet är att skapa ett förtroligt forum

Syftet med nätverket är att skapa ett förtroligt forum för att minska den ensamhet man ibland kan uppleva i sin roll som chef. Sammansättningen av det nya nätverket pågår i skrivande stund och start är beräknad till våren. Om du är intresserad av att veta mer om nätverket är du välkommen att kontakta Charbel på charbel.gabbour@egn.se eller 073 916 75 81.

Här kan du läsa mer om våra nätverk.