EGN söker fler mentorer till unga chefer

EGN:s exklusiva mentorskapsprogram, där unga och mer erfarna EGN-chefer möts, skapar ytterligare dimensioner för att utbyta erfarenheter och reflektera kring ledarskap. Efter årsskiftet öppnas några mentorskapsplatser upp då vi har en handfull nya unga chefer som vill gå det populära programmet.

I början av januari 2016 lanserade EGN Sverige ett exklusivt mentorskapsprogram för medlemmarna i nätverket ”Unga chefer”. Amanda Ryman, som är nätverksansvarig för ”Unga chefer”, berättar att idéen med mentorskapsprogrammet växte fram redan redan i samband med att gruppen startade året innan:

Många ”Unga chefer” har nyligen gått från att vara en i gänget till att leda teamet. Kombinationen av erfarenhetsutbyte i nätverksgruppen och en egen mentor som matchas fram utefter adeptens specifika utmaningar tar ledarskapet till nästa nivå.”

EGN:s mentorskapsprogram är exklusivt för medlemmar och skiljer sig från ett internt program, då EGN matchar mentor och adept utifrån adeptens affärsutmaningar, säkerställer förtroligheten och ser till att det inte finns några dolda agendor.

Utöver det ordinarie medlemskapet erbjuds gruppens medlemmar även, kostnadsfritt, en plats i mentorskapsprogrammet, vilket har mottagits med stor entusiasm. Unga chefer, som blir programmets adepter, är personer som är relativt nya i chefsrollen och nyfikna på att utveckla sitt ledarskap.

- Vilken styrka att både ha sin grupp och ett personligt mentorskap. Jag har personligen stor erfarenhet av mentorskap och kan varmt rekommendera att ansöka om mentorskap i EGN:s exklusiva mentorskapsprogram, säger Jan Liljero, VD EGN Sverige

Ett lyckat mentorskap är berikande för såväl mentor som adept. Värdeskapandet är dubbelriktat. Adepten får ta del av mentorns erfarenheter och rekommendationer. Mentorn får, i förberedelsen inför mötet, tid för reflektion och att tänka igenom sina egna erfarenheter. Förutom tid till reflektion ges också unik insikt i en ung chefs innersta tankar, utmaningar och vardag – en värld som för många med längre erfarenhet kan ses som utmanande.

- Mentorskap är fantastiskt! Genom att bara vara sig själv och dela med sig av sina yrkeserfarenheter kan man göra oerhörd skillnad och få mycket tillbaks, säger Günther Hiltmann.

Günther Hiltmann, aktuell med boken ”Det innovativa mentorskapet” och mötesledare för ”Unga chefer”, har tagit fram strukturen för EGN:s  mentorskapsprogram. Günther har arbetat som konsult i 23 år och är själv affärsmentor sedan 6 år tillbaka. 2015 gav han, tillsammans med Heléne Thomsson, ut boken ”Det innovativa mentorskapet”.

- Jag brinner för att, på smarta och innovativa sätt med utgångspunkt i affärsutmaningar, skapa framgångsrika individer och organisationer, berättar han.

EGN:s mentorskapsprogram tar avspark i den unga chefens affärsutmaningar. Utifrån dessa matchas adepten ihop med en mentor, en mer erfaren EGN-kollega som själv gjort en liknande resa. 

- Huvudfokus  ligger alltså inte på karriärutveckling, utan på affärsutmaningar. Därför är inte den blivande mentorns yrke eller bransch avgörande vid matchningen av mentorspar, utan snarare vilka områden av affärs- och ledarskapsutmaningar mentorn har erfarenheter från, förklarar Günther.

När adepter och mentorer har matchats kickar programmet igång med en utbildning där såväl adepter som mentorer förbereds och förses med verktyg för att mentorskapet ska bli så givande som möjligt för båda parter. Efter halva tiden görs en avstämning och när programmet efter ett år avslutas görs en utvärdering.

- I och med min roll som mötesledare får jag en naturlig insyn och kan även följa utvecklingen under resans gång, berättar Günther. 

Günther, du som är ”mentorskapsproffs”, vad skulle du säga är viktigt att tänka på för att få ut maximalt av ett mentorskapsprogram? 

- Det är oerhört viktigt att man inte är för snabb på att hitta ”lösningen”, utan istället fokuserar och lägger mycket tid på att lära känna varandra, utforska, öppna upp, skapa förtrolighet och faktiskt utmana varandra. Att lyssna mer än man talar är en gyllene regel. Vidare krävs naturligtvis en god struktur och att man ses regelbundet. Så för att nå goda resultat är det både upp till en själv, att bjuda till och vara förberedd, samt upp till arrangören i form av att skapa en väl fungerande struktur. Andra framgångsfaktorer är att ha en tydlig målbild av såväl samtal som program och att inte vara rädd för att låta sig slungas iväg i ny inspiration.

Är du intresserad av att medverka i EGN:s mentorskapsprogram som mentor?

Klicka här för mer information och intresseanmälan.