EGN - en av Sveriges bästa arbetsplatser

Under 2016 uttalade EGN Sveriges grundare, Jan Liljero, visionen att EGN ska vara ”en av Sveriges bästa arbetsplatser där medarbetarna kan blomstra i värdegrund, kompetens och balans i livet”.

”Ingen av oss hade en tanke på att nå ett sådant indextal att vi skulle bli Great Place To Work- certifierade och därmed vara med i processen där de bästa organisationerna, enligt GPTW, möts i en prestigefylld tävling om att vara Sveriges bästa arbetsplats”, berättar Jan.

GPTW är världens största arbetsplatsstudie. Verksamhetens medarbetare svarar på 61 frågor som bildar ett så kallat ”Trust index” och i en ”Culture Audit” redovisar ledningen hur man leder, bygger tillit och skapar medarbetarengagemang.

”Det har varit en mycket givande process att arbeta med frågeställningarna samt utvärdering av vårt arbetssätt och verkningsgraden vi når,” berättar Jan.

Det samlade materialet utvärderas sedan av GPTW:s revisionsledare och organisationen får en omfattande återkopplingsrapport samt ett indextal som anger ranking i förhållandet till de bästa Great Place To Work organisationerna samt till en referensgrupp inom det egna branschsegmentet.

”När det var dags för återföringsrapporten var vi ytterst nyfikna på resultatet,” förklarar Jan.

GPTW sammanfattade i återföringsrapporten att EGN Sverige har ett genomtänkt arbetssätt för att utveckla kulturen, attrahera talanger, utveckla medarbetarna samt att bygga stolthet. Tillitsgraden mellan ledning och medarbetare är hög.

”Nu har vi ett alldeles utmärkt underlag för 2017 års förbättringsåtgärder”, säger Ann Keve Isaksson, Business Development Manager på EGN Sverige, och den som projektlett initiativet GPTW.