Digitalt ledarskap

I mitten av januari publicerade DI en artikel som listar de varumärken som engagerar och når flest med sina Instagram-konton. De två bolag som ökar mest i engagemangsgrad är Svenska Spel och Sony Music med +112 procent respektive +45 procent. Båda bolagen finns representerade på dagens möte och delar generöst med sig av sina erfarenheter.
 
Svenska Spel berättar lite kort om sitt projekt ”Telefonen”. Tack vare sponsorskap med svensk idrott så har Svenska Spel ett nätverk av idrottsprofiler och lag. Genom att låta en mobiltelefon rotera bland dessa kan du via Instagram ta del av bilder och videos tagna med telefonen och på så sätt följa olika svenska idrottsprofiler en vecka i taget, vilket har blivit en succé.
 
Att musikbranschen ligger långt fram inom det digitala området är knappast någon överraskning.  Liksom Svenska Spel lägger även Sony Music, ett av världens största skivbolag, stor vikt vid att tillvarata och arbeta med sitt community, som bland annat består av sina artisters sociala kanaler. Som ett led i detta har Sony Music anställt en Community Manager, som strategiskt arbetar för att skapa content och engagera bolagets följare, exempelvis genom att vara ute på events och konserter, dokumentera back stage och dela med sig av ”behind the scenes” material.
 
2011 gick den digitala konsumtionen av musik om den fysiska i Sverige och idag står den för närmare 90 procent. I Sverige är streaming populärast, vilket bland annat har sin förklaring i Spotify och vår välutvecklade IT-infrastruktur. Den snabba digitala utvecklingen har påverkat musikindustrin stort och för att möta konsumenternas nya behov och konsumtionssätt tvingas man att ständigt tänka nytt och förnya sitt arbetssätt. Ett exempel på detta är Sony Musics uppbyggnad av tjänsten Filtr, som kommit att bli världens största tredjepartsleverantör av spellistor. Att Sverige är framgångsrikt inom musikindustrin känner nog de allra flesta svenskar till, men det betyder inte bara att vi har många bra artister, utan att vi över lag ligger långt framme - vilket gör att branschens blickar är riktade mot Sverige som ses som en föregångare inom det digitala.
 
- Sony Music Entertainment och Svenska spel är exempel på två företag som man kan säga har så gott som hela sin affär på nätet, säger Helén Malmberg, mötesledare för Brand Management-gruppen.
 
Vi får lära oss om hur man kan använda musik är för att bygga sitt varumärke, och vilka synergieffekter man kan få genom olika typer av varumärkessamarbeten. Vidare får vi ta del av en rad goda exempel, exempelvis från Lantmännen som har gjort en pod tillsammans med två kända kockar om ”bra mat” och hur vi tar hand om matrester på ett bättre sätt, om Sveriges Radios erfarenheter av att använda sig av ambassadörer och Fjällrävens tävling i sociala medier där man kan vinna en äventyrsresa.
 
Men vad är digitalt ledarskap egentligen?
 
- Utifrån de grupper jag möter i frågan upplever jag att alla företag har sitt nuläge i den digitala transformationens era. Så det digitala ledarskapet utifrån ett marknadsperspektiv beror på hur man bedömer att ens företag hanterar dessa frågor. En gruppmedlem som är ansvarig för digitala medier på ett storbolag berättade att företagets ledningsgrupp anser att de är "digitala" bara de har ett facebook-konto, då känns det lite jobbigt att vara ansvarig för digitala medier, tyckte medlemmen.  Att ha en integrerad marknadsföring, det vill säga att det digitala bara är en kanal bland andra, är numera en icke-fråga för vissa, andra har hela sin affär på nätet medan motsatsen, att man knappt kommit igång med den digitala transformationen utifrån ett marknadsföringsperspektiv, också finns. Det gäller att gräva där man står, hitta sitt nuläge och utgå från det. Att se hur andra gör är en väg till att snabba upp processen, om man vill göra det. En utmaning idag är att lära sig att vara selektiv och välja rätt väg utifrån all den mängd data och information som finns tillgänglig, inte att samla in och hitta data, som var utmaningen förr, berättar Helén.
 
Eftermiddagen rusar iväg. Det är svårt att undgå att vi lever i förändringens tid och att anpassa sig till nya förutsättningar präglar våra chefers vardag. Ett exempel är Sveriges Radio, som känner av nya krav på snabb respons och numera har en kommunikationsjour dygnet runt. Jag gläds över mitt jobb, det är oerhört spännande att få sitta med på EGN:s möten med våra erfarna chefer och ta del av deras erfarenheter, utmaningar och innersta tankar.
 
- Det har varit otrolig intressant och lärorikt att höra hur andra bolag och branscher anpassar sig till vår alltmer digitaliserade värld, och framför allt vilka utmaningar och svårigheter man kan tänkas stå inför. Det blev snabbt tydligt att vi alla mer eller mindre ställer oss samma frågor, oavsett hur långt man kommit med sitt arbete. Dagens diskussioner tycker jag tydligt återspeglar varför jag (och många andra) är med i EGN - vi delar erfarenheter, inspirerar och nätverkar, säger Camilla Adamson, Brand Manager på Sony Music.
 
Även Eva Evesjö, Brand Manager Svenska Spel, tycker att det är utvecklande att träffa branschkollegor och vidga sitt professionella nätverk.
 
- Jag upplever att man oftast har ganska likartade problemställningar och utmaningar i sitt yrke som Brand manager, trots att man verkar i helt olika branscher. 
 
Under eftermiddagens diskussioner blir det oerhört tydligt hur olika långt man kommit med digitalisering inom olika branscher. Vissa företag har kommit långt i det digitala och andra har knappt börjat. Det känns som att alla i rummet har fått inspiration och konkreta idéer att ta med hem till sina verksamheter. Mötet avslutades med att medlemmarna bokade upp fika, frukost eller lunch med någon i gruppen som de, efter dagens möte, vet att de kan bolla sina professionella utmaningar med före nästa nätverksträff.