”Den stora utmaningen är att hitta alternativa intäkter”

"Vi ska veta vad, hur, när och i vilket format våra läsare är intresserade av leveransen – helst innan de själva vet.” Denise Kehoe, E-commerce manager på Expressen och medlem i EGN, delar med sig av vilka utmaningar branschen står inför och hur Expressen arbetar för att gå framtiden till mötes.

Denise förklarar att med möjligheterna att låta datadrivet innehåll styra kommer också högre krav från läsarna. Vad som tidigare var ett självinitierat beteende på nätet är idag en förväntan på automatisk leverans. 

"Vi ska veta vad, hur, när och i vilket format våra läsare är intresserade av leveransen – helst innan de själva vet. Detta gör att vi inte bara håller oss på tårna i form av programmatisk utveckling, utan också i att vara först med att lära känna våra kunders intressen och behov och göra allt för att undvika kontakt med innehåll som inte faller i någondera kategorier."

Utvecklingen ger oss all data och kunskap vi behöver

Denise tror att det är oundvikligt att både märka av och påverkas av 4.0 idag.

"Framför allt det positiva det för med sig i form av relevans, vilket är huvudfokus för oss – att skapa relevans för våra läsare och kunder."

Men Industri 4.0 innebär inte bara en utveckling av automatiserade system och datahantering, utan också en utveckling av mänskliga kompetenser:

”Det är här vi ser tydliga förändringar idag. Utvecklingen ger oss all data och kunskap vi behöver för att använda våra resurser till att ta väl avvägda beslut och det är i detta skede mycket av den förstärkta kompetensen ligger. Vi har ökat fokus avsevärt på hypotes, analys och åtgärdsarbete."

Konsumenter gillar inte bindningstider och oflexibilitet

Denise berättar att Expressen arbetar på en daglig basis med att bli ännu mer proaktiva, vassa, nyfikna och att strävan är att vara först ut med relevant innehåll till Sverige. Det är ett känt faktum att mediebranschen står inför stora utmaningar, inte minst när det gäller lönsamhet. Det sociala fenomenet har exempelvis haft en stor inverkan på konsumenters krav gällande betalningsmodeller för nyhets-, nöjes- och sportvärde. Vad får man, som prenumerant, av en dagstidning eller ett magasin i utökat värde, som man inte nås av på Facebook eller andra kanaler idag?

"Hur försäkrar sig en kund om att just vår tidning är anpassad efter dennes behov? Konsumenter gillar inte bindningstider och oflexibilitet, det är något vi måste lyssna på och anpassa oss efter. Därför är den stora utmaningen att hitta alternativa intäkter till lösnummersförsäljning och prenumerationer, vilket är vårt fokus idag."

Erbjuds tillfälle att agera på det de läser och ser

Expressen har bland andra initiativ startat en e-handels- shop på LEVA&BO där man erbjuder utvalda inredningsdetaljer och möbler till läsarna. Det ger inte bara digitala försäljningsintäkter,  utan även mervärde till kunderna då de kan handla redaktörers favoriter på samma plats där de blev inspirerade. Denise berättar att Expressen dagligen når nya höjder av kunskap i hur man kan möta efterfrågan i de forum man är verksamma i. 

"Ett av våra största mål, och en utmaning, är att erbjuda våra kunder en helhetslösning i vilken de erbjuds tillfälle att agera på det de läser och ser. Efterfrågan på vad vi producerar tror vi aldrig att det kommer vara brist på, utmaningen är snarare hur snabbt och relevant det når våra kunder och att det är i rätt format vare sig det gäller print, socialt, email,  det här är en utmaning vi har tagit oss an till 100 procent."

Kul med EGN

Denise tror att EGN är rätt forum för att peppa och motivera varandra att ständigt växa, utvecklas och våga hitta nya vägar:

"Det känns jättekul! Jag tror, och hoppas, på att få ett stort utbyte av nätverket och individer som står inför liknande utmaningar, eller kanske redan har tacklat dem framgångsrikt och vill dela med sig av vinnande (och mindre lyckade) koncept."

 

Denise Kehoe har jobbat inom spelbranschen i nio år. Hon började på expert.com 2006 och gick sedan vidare till Betsson. 2012 flyttade hon till Dublin, Irland, och jobbade som Partnerships Manager på Paddy Power. Innan Denise började på Expressen var hon E-commerce manager på Resia och satt på huvudkontoret i Göteborg.