Daniels andningshål i vardagen - för nionde året i rad

Daniel Furmarker, Head of Corporate IT Solutions på Folksam och medlem i EGN:s nätverk ”IT Stockholm 1”, är en av de medlemmar som varit med i EGN längst. I dagarna tar han plats i EGN Advisory Board.

Deltagarna i EGN Advisory Board representerar en bredd av yrken och funktioner, som återspeglas i många av EGN:s nätverksgrupper, och de träffas första gången i februari. Daniel berättar att han ser mycket fram emot att  dela erfarenheter och idéer om hur ytterligare värde kan skapas i nätverket:

”Som deltagare i EGN Advisory Board kommer jag att ta chansen att vara med och påverka EGN och nätverkande framöver. Det ska bli spännande att knyta nya kontakter som tror på samma sak - värdet i att vara flera!”

Daniel berättar om när han kom i kontakt med EGN för första gången 2008, då EGN Sverige startade:

”Som nybliven CIO på Travellink var timingen perfekt, då jag kände ett behov av att dela erfarenheter och lösningar på problem med andra i liknande roller. Nätverksgruppen blev en plats i vardagen där jag kunde reflektera och samla såväl kraft som inspiration.”

Under de 9 år som gått har Daniel bytt arbetsgivare två gånger, men trots det valt att fortsätta sitt medlemskap i samma nätverksgrupp. Han förklarar att det fortfarande är andningshålet i vardagen som driver honom att prioritera sitt nätverkande:

”Att jag väljer att fortsätta prioritera nätverket beror nog på att vi ständigt förnyar oss själva, delvis med intag av nya medlemmar men också med nya infallsvinklar på de ämnen vi diskuterar. Att dessutom få insikt i hur de andra medlemmarnas företag ser ut och vilka utmaningar de står inför berikar mig och mitt ledarskap. Och fortfarande är det andningshålet i vardagen som driver mig dit, värdet i att byta miljö och ta sig tid att reflektera och få nya insikter är otroligt värdefullt för mig.”

Att få ut maximalt av sitt nätverkande kräver att man är aktiv och vågar vara öppen, transparent och generös.

”Om man delar med sig av både bra tips och viktig information, men också tar dialoger kring alla svårigheter som man möter, så bygger man snabbt upp tillit. Tillit och generositet föder i sin tur än mer öppenhet - och det är däri värdet ligger vid mötet med en annan människa.”

Här kan du möta fler EGN-medlemmar!