februari 2017

Nyligen gått från att vara en i gänget till att leda teamet?

Unga chefer söker ett förtroligt forum för att dela erfarenheter, de efterfrågar stöd och input i sin nya roll som chef. Detta är bakgrunden till att EGN Sverige har startat ett exklusivt nätverk som riktar sig specifikt till unga chefer. Under våren öppnas en handfull platser upp för nya medlemmar.

Illusion eller verklighet?

Uppfattar vi verkligheten som den är - eller lever vi i en tro att den är något annat? Frågan är relevant. Jag möter många chefer som lever i ett konstant gap mellan den egna sanningen och realiteten. Kan det vara du?

Så kan professionellt nätverkande göra dig till en bättre chef och ledare

Välkommen på frukostseminarium om nätverkande med EGN torsdag den 18 maj.

Aktuella trendrapporter, artiklar och forskning visar på samma sak – i digitaliseringens snabbföränderliga tid blir nätverkande allt viktigare. Att ha ett starkt personligt nätverk kommer att vara nödvändigt för din och i förlängningen ditt bolags fortsatta framgång och konkurrenskraft.

Men hur gör man då när man nätverkar professionellt? Hur ska man veta vilket nätverk man ska välja och hur uppstår värdet för mig?

Vad gör vi när vi sitter i konferenssamtal?

Som en naturlig följd av att fler och fler samarbetar globalt ökar behovet av virtuella möten enormt. Ett av många exempel är IKEA, som har uppgett en ökning av virtuella möten från 14.000 till 190.000 över en period på fem år*. Skype har funktioner för virtuella team i den digitala tidsåldern men det kan vara en utmaning att behålla uppmärksamheten under en telefonkonferens och att bibehålla ett aktivt deltagande och fokus bland deltagarna.