maj 2016

Hur skapar man tid för att motionera sitt nätverkande?

EGN Magazine haffade Ann Keve Isaksson för att få några tips och tricks om hur man kan bli bättre på att få in nätverkande i livspusslet. Sammanlagt har Ann jobbat med nätverk i över 12 år, idag arbetar hon som affärsutvecklare på EGN Sverige och dessförinnan kommer hon från rekryteringssidan på nätverket Agentum.

Full fart in i väggen?

"Sociala medier innebär en ny transparens, som också kan bli stressande." I början av maj träffas en grupp hr-chefer i Stockholm för att diskutera temat ”psykisk ohälsa” på ett EGN-möte. Att anställningstrygghet och privatekonomi är viktiga trygghetsfaktorer är man överens om. Man resonerar kring att stressen kanske många gånger inte är rent arbetsrelaterad, utan att det är vanligt att privata orsaker ligger bakom.

EGN Magazine