maj 2015

Nätverket fungerar som en ventil

Staten har insett att man måste göra någonting åt den bristfälliga boendesituationen som råder i bland annat Stockholm. Yussuf Hassen, projektchef för stora infrastrukturprojekt i Nacka kommun, menar att lösningen är metoder som möjliggör effektivare och hållbart byggande - lagar och föreskrifter behöver ses över för att förenkla dagens komplicerade och dyra byggprocesser.

15 trender inom IT - och kraven de ställer på ditt företag!

Trender är alltid spännande och för den som är duktig på att omsätta analys till praktik finns det mycket att vinna genom att hålla sig uppdaterad. Genom våra cirka 1 700 medlemmar har vi god insyn i svenskt affärsliv. Vi sitter inte på någon sanning, det finns mycket mer inom ämnet, men vi vill dela 15 trender med er och vår slutsats gällande vilka krav dessa ställer på företaget. Håll tillgodo!