mars 2015

Att träffa personer i samma position är mycket värdefullt!

Claes Mittjas är medlem i vår nätverksgrupp ”VD Stockholm 2”. Han är VD för det, för allmänheten, ganska anonyma Tikkurila Sverige AB. Men när man nämner deras premiumvarumärken Alcro och Beckers, nickar de flesta igenkännande. Det är varumärken som Claes Mittjas fokuserat mycket på att vårda sedan han 2012 klev in i företaget.

Från ax till limpa

Grunden till EGN:s värdeskapande erfarenhetsutbyte läggs långt innan det första mötet äger rum. Bakom gruppernas sammansättning ligger ett grannlaga arbete där Josefin Pettersson har en framträdande roll i egenskap av Head of research.