november 2014

Möt Reza Yazdi

Reza Yazdi är en glad småbarnspappa som älskar att umgås med familj och vänner. I rollen som Energy & Sustainability Manager på Rikshem, ett av Sveriges största fastighetsbolag, får han möjlighet att arbeta med energi- och miljöfrågor. Förutom att lösa dessa på daglig basis, jobbar han med sociala aspekter för att öka trivseln, vilket han tycker är både spännande och utvecklande.

Nätverka med ett konkret värdeskapande – funkar det?

Efter 25 år i yrkeslivet, varav 15 år som chef, känner Pia Lundberg, mötesledare EGN Sverige, sig trygg i sig själv, sin kompetens och sitt ledarskap. Pia tror, och märker, att det finns ett stort behov bland chefer att hitta ett andrum, ett sammanhang där man kan släppa prestigen och vara sig själv fullt ut och dessutom få stöd, beröm, bollplank och andras kloka tankar att både vila i och utvecklas av.