maj 2014

Möt Marie Loob

Marie Loob är en gotländska som jobbar halvtid i Stockholm och halvtid på vackra Gotland. CFO/vVd på Svenska Spel. Energisk, otålig, effektiv med ett starkt värdegrundsbaserat ledarskap. Känner stort engagemang för ledarskap, styrning och affärs-/verksamhetsutveckling.

Det kommunikativa ledarskapet

Det kommunikativa ledarskapet, Grand Stockholm

Den 6 maj samlades 120 medlemmar från EGN Sverige på Grand Hotel i Stockholm. Det kändes som Grand denna dag var lite extra putsat och "på tå". Förklaringen var Investors bolagsstämma, både Annika Falkengren och Marcus Wallenberg sågs vimla i foajén – och inte minst gamla hotellchefen Peter "Poker" Wallenberg.

Nedslag i Innovation och R&D

Mirza Kotorcic

När vi startar grupper tittar vi ofta på vad som är intressant i andra länder. I vår danska verksamhet har man flera olika grupper inom innovationsområdet och EGN Sverige har länge funderat på Innovation & R&D-ledare och sett seniora chefer i segmentet som en intressant grupp.

EGN entrar den digitala arenan

EGN entrar den digitala arenan

Bättre sent än aldrig heter det ju som bekant. Nu tar EGN Sverige ett handfast tag om kommunikationen och som ett led i arbetet kommer vi initialt att öka vår digitala närvaro. I dagarna lanserades vår nya blogg och inom kort kommer vi att synas allt mer frekvent i sociala medier.