februari 2014

Mötet har en värdeskapande kraft

Jan Liljero, VD

EGN:s affärsmodell bygger på en stark övertygelse om att mötet mellan människor i samma befattning och med närliggande utmaningar har en stor värdeskapande kraft. Att möta andra och dela erfarenheter, diskutera utmaningar och eget ledarskap är viktigt. Dialogen är nyckeln. Det är i samtalet där du lyfter dig från den egna hemmiljön till en gemensam plan, och alla bidrar med sitt perspektiv, sina erfarenheter och sina kreativa tankar. Det är då det händer.

Möt Torbjörn Wirf

Månadens medlem februari, Torbjörn Wirf, är en mycket engagerad medlem som verkligen är intresserad av ledarskapsfrågor. Wirf sitter med i en av Ledarskapsgrupperna i Stockholm. Han har bidragit med många förslag och idéer till teman och nu också en föredragshållare till det möte han själv ska vara värd för i mars. Sedan 2008 arbetar Torbjörn Wirf som servicedirektör på Danderyds Sjukhus AB.

Arbetet med att säkerställa värdet av ditt medlemskap växlar upp

I början av januari började Anna Flygare som chef för det vi kallar Medlemsdialog. Det är viktigt för oss att du som är medlem i EGN trivs och får ut det värde du förväntar dig av nätverket. Flygare har kontakt med alla nya medlemmar, följer upp när du varit med ett par möten och ansvarar också för den årliga medlemsundersökningen.

Matchning i centrum

EGN har idag tre olika grupper för chefsassistenter och kommer under våren att börja bygga upp en fjärde. Den första gruppen är nu inne på sitt andra år och alla medlemmar har valt att fortsätta under år två.
- Att alla medlemmar i gruppen väljer att förlänga sina medlemskap är verkligen fantastiskt roligt och ett gott betyg då det bevisar hur värdeskapande de finner erfarenhetsutbytet, säger Anna Henrikson, nätverksrådgivare, som byggt upp grupperna.