15 trender inom IT - och kraven de ställer på ditt företag!

Trender är alltid spännande och för den som är duktig på att omsätta analys till praktik finns det mycket att vinna genom att hålla sig uppdaterad. Genom våra cirka 1 700 medlemmar har vi god insyn i svenskt affärsliv. Vi sitter inte på någon sanning, det finns mycket mer inom ämnet, men vi vill dela 15 trender med er och vår slutsats gällande vilka krav dessa ställer på företaget. Håll tillgodo!
 
En av EGN Sveriges IT-grupper hade som tema "Trender inom IT" och det blev en mycket engagerande förmiddag. 

- En konklusion man kan dra efter mötet är att IT inte kan fortsätta att vara en stödfunktion i företaget när det är IT i allt. En annan är att det krävs förmåga att utveckla affären och skapa värde utöver ren kostnadseffektivitet, berättar Charlotte Harald, mötesledare EGN, som faciliterade mötet.

Och detta är bara ett av hundratals EGN-möten. Det finns oerhört många spännande insikter och slutsatser som vi framöver kommer att dela. Vi arbetar för att öppna upp den här "kunskapskällan" genom artiklar av detta slag, berättar Jan Liljero, VD EGN Sverige.

- Givetvis kommer detta att ske utan att göra avkall på den viktiga förtroliga dialogen i varje grupp, fyller han i. 

15 tydliga trender

 1. Global tillgång till kunskap och information. Information är den nya malmen. Vår tids naturtillgång är information, den som har information kan skapa affärsmodeller och därmed få både kunder och ekonomi.
 2. Digitalisering - allt som kan bli digitalt blir digitalt.
 3. Förflyttning av makt från företag och politiker till människor.
 4. Delningsekonomi - trend hos framför allt unga miljömedvetna. Kan innebära att man delar exempelvis bil, lägenhet, kläder osv.
 5. 75 procent av trafiken går via mobilen (inklusive betalningar).
 6. Digital valuta – Bitcoin.
 7. Elektronisk signering/digitalt ID.
 8. Industri 4.0 - Industrial Internet (automatisering, påminner om Internet of things).
 9. Internet of things - Internet i prylar (till exempel självgående bilar).
 10. Artificiell intelligens - robotar och andra smarta prylar.
 11. Disrupted - rådande affärslogik bryts. Man talar om att den digitala transformationen ändrar dagens affärsmodeller.
 12. Alla har samma kunder – kundrelationsbranschen. Ytterst ska vi tillgodose kunders behov. I många branscher delar vi samma kunder som rör sig dit de får bästa erbjudandet/servicen.
 13. Snabbt ska det gå!
 14. Positionering - geografisk information.
 15. Skillnaden mellan analogt och digitalt suddas ut. 

Krav som dessa trender ställer på företaget

 1. Cyber Security - säkerhet för att klara av den digitala transformationen (till exempel av data).
 2. Förhandling ersätter prislistan - det finns ingen standard. Allt förhandlas utefter individuella behov.
 3. Vem äger informationen – ansvar? Personlig integritet.
 4. Högre krav. Vi är vana vid snabbt Wi-Fi, multipla kanaler, anpassning efter individuella behov. Kraven på tjänster från företag och på företaget som arbetsgivare stiger.
 5. Snabbhet viktigare än storlek - förmåga att utnyttja tekniken för affärsutvecklingen och flexibilitet/förändringshastighet är avgörande för framgång. Förr var det storleken på företag.
 6. Företagens kärnvärden och värderingar är viktiga för yngre generationen - mycket är lika i vad företagen erbjuder men för individen blir det viktigare att förknippas med värderingar som man själv står för. Del av trenden "jag som individ styr över mitt liv och äger min information och mina val".
 7. IT finns i hela företaget - vart tar IT-avdelningen vägen då? Nya krav på roller, ansvar och beslutsmodell.
 8. Leverans av IT sker ofta via partners. Integration blir allt viktigare.
 9. Flexibilitet och innovationsförmåga - kritiska framgångsfaktorer.
 10. Verksamhetskunskap - en självklarhet.